Sve usluge prevoda u agenciji za prevode

Usluge prevoda na sve svetske jezike

Često ste u dilemi i pitate se, da li Vam je potreban prevod sa overom ili bez overe sudskog tumača. Prevodimo sa i na sve svetske jezike, bilo da se radi o prevodu sa srpskog na neki od stranih jezika, bilo da je u pitanju prevod sa jednog na drugi strani jezik.

Sudski tumači i prevodioci za sledeće jezike

Prevod sa overom sudskog tumača

Sudski tumači postavljeni su od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i apsolutno svaki overeni prevod od strane sudskog tumača, čiji pečat sadrži – obično u gornjem levom i donjem desnom uglu, predstavlja zvaničan dokument. Naravno, pored pečata prevod overen od strane sudskog tumača sadrži i njegov svojeručni potpis.
To su najčešće različite vrste potvrda, uverenja, rešenja, ličnih dokumenata, izvoda, sertifikata, medicinskih izveštaja, dopisa, punomoćja, ovlašćenja, finansijskih izveštaja, bilansa…
Prevodi koji sadrže overu od strane sudskog tumača povezuju se isključivo jemstvenikom (trobojnim koncem), tako što prvo dolazi overen prevod, a zatim iza njega originalni dokument, na čiju se poleđinu takođe stavlja pečat sudskog tumača, na samom mestu vezivanja jemstvenika.

Prevod bez overe sudskog tumača

Kada su u pitanju prevodi bez overe, najčešće se srećemo sa tehničkom dokumentacijom, kao i sa brošurama, katalozima, poslovnim prezentacijama…
Naravno, svaki dokument koji smo naveli, kao primer prevoda sa overom sudskog tumača, može se prevesti i bez overe, ukoliko Vam je potreban u privatne svrhe, odnosno ukoliko ga dalje nećete proslediti nekoj od državnih institucija, ambasada ili nekoj od stranih zemalja.
Prevodimo sa i na sve svetske jezike, bilo da se radi o prevodu sa srpskog na neki od stranih jezika, bilo da je u pitanju prevod sa jednog na drugi strani jezik.

agencija za prevode kontakt

Kontaktirajte nas ovde za besplatnu procenu

Kontakt podaci

  • Tel: 060 705 77 88
  • office@smartsolutionsteam.rs
  • info@smartsolutionsteam.rs

Agencija za prevode

  • SMART SOLUTIONS TEAM d.o.o.
  • Antifašističke borbe 26, lok.22
  • 11070 Novi Beograd, Beograd

Kontakt forma procena: